Hoe kan het dat in één van de rijkste landen ter wereld er nog zoveel kinderen in armoede leven?
Meer nog, dat er de laatste jaren steeds meer kinderen in armoede leven?

1 op de 13 kinderen in Nederland leeft in armoede. Kinderarmoede is een complex probleem maar een oplossing begint bij een maatschappelijk besef en een breed gedragen wil om dit tegen te gaan. Dus hoe komen we voorbij een veilige lichte verontwaardiging als men erover hoort en evolueren we naar een agenda-bepalende noodzaak om het gezamenlijk aan te pakken?

Wij wonen zelf in de grote stad, waar kinderarmoede het meeste voorkomt. Zo groeien er in Amsterdam ongeveer 22% kinderen op in armoede. Wat doen wij hier echt aan? Niets, was ons antwoord. Helemaal niets. Het besef van onze eigen passiviteit deed ons besluiten een project te starten waarmee we een grote groep mensen, jong en oud, vanuit alle lagen kunnen betrekken bij dit probleem.

In samenwerking met kinderen uit alle stadsdelen van Amsterdam hebben we verschillende professionele kunstuitingen gecreëerd. Door middel van educatie, storytelling, campagne en een videoreeks willen we voorbij bewustwording over gaan tot actie.

Het ritueel

Het begint allemaal met het ritueel, een hedendaagse versie van het sprookje Meisje met de zwavelstokjes. Het is een voorlees ritueel voor jong en oud, met als doel kinderarmoede bespreekbaar te maken binnen alle lagen van de samenleving. Van grote bedrijven, gemeenten afdelingen tot aan gesprekken op school of thuis met het gezin.

Een online video reeks

Naast dat we kinderarmoede in de steden een gezicht willen geven, willen we iedereen bevragen met: wat doen we nu echt? In een 8 delige online video reeks gaan kinderen uit Amsterdam in gesprek met gezaghebbende volwassenen om erachter te komen hoe het komt dat het probleem maar niet wordt opgelost. In iedere aflevering doen het kind en de geïnterviewde samen het ritueel en belichten we een andere visie op de toekomst.


Lijst met organisaties

We willen voorbij bewustwording, uitdagen tot actie ondernemen. Want wat kun jij doen? Gelukkig zijn er een hoop organisaties die zich al jaren inzetten tegen kinderarmoede in de grote stad. Om een goed beeld te geven van hoe jij direct een impact kunt maken, hebben we een lijst opgesteld met zowel grote als kleine initiatieven die jou hulp goed kunnen gebruiken.

Een animatie

In het gehele project staat het vertellen van het sprookje centraal. In co-creatie met kinderen uit verschillende buurten van Amsterdam, wordt er aan een animatie gewerkt. Een nieuwe versie van het sprookje waarin het meisje meerdere gezichten kent. Met de animatie laten de kinderen en een professionele animator zien dat een kind in armoede niet één maar verschillende gezichten kent. Eveneens dat de boodschap uit dit oude sprookje helaas nog steeds in lijn is met de realiteit waarin we nu leven.

Lichtkunstwerk

Wij geloven in de kracht van verhaal en verbeelding. Juist bij een gevoelig onderwerp als armoede, een werkelijkheid waar nog altijd een taboe op heerst en die vaak verscholen blijft achter schaamte en trots. Daarom zijn we in samenwerking met het Amsterdam Light Festival gaan bouwen aan een installatie die enerzijds een ode brengt aan het sprookje het Meisje met de Zwavelstokjes en die anderzijds een canvas is voor 1000 kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs die een workshop traject volgen om een bijdrage te leveren aan het kunstwerk.

Stichting Nieuwe Helden

Wij zijn een creatieve professionele organisatie die via verhalen en verbeelding thema’s rondom mens-zijn en samenleving bevragen. Onze projecten streven naar impact, betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. In de komende post-Covid-jaren richten alle Nieuwe Helden-projecten zich op het herwaarderen van wat van waarde is. Niet omdat we geloven in een perfecte wereld, maar omdat we geloven in een wereld waar jij en ik kunnen zoeken en vragen en niet-weten en struikelen op weg naar een meer evenwichtige relatie met onszelf, onze maatschappij en onze wereld.


Project team : Lucas de Man, Bas van Rijnsoever, Valene Lontanga, Tim van den Heuvel, Else-Marie Rombouts, Emily van Zoonen, Mickey Cohen, Gabriël Ercicia en Aldo Brinkhof.